Meer
naar boven

Taalmuseum

Website

Al geruime tijd werd er door verschillende partijen nagedacht over een taalmuseum in Nederland. In 2013 is vanuit de Universiteit Leiden een begin gemaakt met de realisatie ervan. De universitaire instituten LUCL (taalwetenschap), LIAS regiostudies) en ICLON(onderwijsontwikkeling en lerarenopleiding) sloegen de handen ineen en maakten het mogelijk dat dit museumconcept werd ontwikkeld. Door de steun en het enthousiasme van het College van Bestuur en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, en de stad Leiden, kon dit concept daadwerkelijk gerealiseerd worden.

In opdracht van Robin Stam - die de vormgeving van Taalmuseum verzorgt - maakte ik een nieuwe website.

Taalmuseum website

Taalmuseum website