Universum

Universum, collage door Peter Boorsma

De kop van een artikel in Wired. Het laatste woord is tekenend voor de mensheid. Het luidde: "Why?". Nu is het weg.

7 mei 2020